Promocje
Opryskiwacz plecakowy Solo 425 BASIC - 15 l, 4 bary
Opryskiwacz plecakowy Solo 425 BASIC - 15 l, 4 bary
410,00 zł 399,00 zł
szt.
Wertykulator elektryczny Stiga SV 415 E
Wertykulator elektryczny Stiga SV 415 E
717,00 zł 649,00 zł
szt.
Kosa spalinowa Stihl FS 55  - 1 KM
Kosa spalinowa Stihl FS 55 - 1 KM
849,00 zł 799,00 zł
szt.
Ciągnik jednoosiowy Barbieri Flex  2+2 z gleb. 60 cm
Ciągnik jednoosiowy Barbieri Flex 2+2 z gleb. 60 cm
9 499,00 zł 9 199,00 zł
szt.
Odśnieżarka gąsienicowa Stiga ST 5266 PB TRAC
Odśnieżarka gąsienicowa Stiga ST 5266 PB TRAC
6 554,00 zł 5 879,00 zł
szt.
Kosiarka spalinowa Castelgarden XC 53 BSW4
Kosiarka spalinowa Castelgarden XC 53 BSW4
1 699,00 zł 1 599,00 zł
szt.
Przyczepka Stiga Pro
Przyczepka Stiga Pro
1 899,00 zł 1 599,00 zł
szt.
Siedzisko Vari  AV-650 do urządzeń wielofunkcyjnych
Siedzisko Vari AV-650 do urządzeń wielofunkcyjnych
999,00 zł 899,00 zł
szt.
Stiga Villa 14 HST z agregatem 95 cm
Stiga Villa 14 HST z agregatem 95 cm
11 499,00 zł 9 499,00 zł
szt.
Odśnieżarka spalinowa Stiga Snow Blizzard
Odśnieżarka spalinowa Stiga Snow Blizzard
7 129,00 zł 6 389,00 zł
szt.
Odśnieżarka dwustopniowa spalinowa Snow Fox
Odśnieżarka dwustopniowa spalinowa Snow Fox
4 944,00 zł 4 509,00 zł
szt.
Odśnieżarka spalinowa Stiga ST 3262 PB
Odśnieżarka spalinowa Stiga ST 3262 PB
4 364,00 zł 3 999,00 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin sprzedaży dokonywanej za pomocą środków porozumiewania się na
odległość (sprzedaż internetowa i telefoniczna)


1. Informacje ogólne.


"Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  z siedzibą w Krakowie przy ul. Sosnowieckiej 91 jest wpisana w rejestrze sądowym pod numerem KRS 0000525786 i posiada numer regon 123222604 nadany przez Urząd Statystyczny w Krakowie, oraz numer NIP PL 945-218-11-34 nadany przez Urząd Skarbowy w Krakowie.

 

2. Sprzedaż towarów w drodze internetowej dokonywana jest za pośrednictwem stron internetowych o następującym adresie: www.extech.pl

 

 

2. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

12. Sprzedawca - "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  z siedzibą w Krakowie przy ul. Sosnowieckiej 91 jest wpisana w rejestrze sądowym pod numerem KRS 0000525786 i posiada numer regon 123222604 nadany przez Urząd Statystyczny w Krakowie, oraz numer NIP PL 945-218-11-34 nadany przez Urząd Skarbowy w Krakowie. Będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.extech.pl

14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

15. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.


3. Zamówienia.


1. Na wskazanych w pkt I.2. stronach internetowych "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa prezentuje towary wraz ze wskazaniem ich ceny nabycia, orientacyjnej aktualnej dostępności towarów i orientacyjnego przewidywanego terminu wysyłki.
2. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez koszyk sklepowy lub telefonicznie. Niezbędnym elementem złożonego zamówienia jest podanie przez Kupującego jego adresu e-mail lub numeru telefonu, dzięki któremu "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa będzie mogła dokonać potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamówienia nie posiadające numeru telefonu lub adresu e-mail nie będą realizowane. Do konsumentów w zakresie okresu realizacji zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W przypadku ofert składanych przez Przedsiębiorców zostaje wyłączony przepis art. 661 Kodeksu cywilnego.
3. Na zakupiony towar "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa wystawia kupującemu paragon fiskalny lub fakturę VAT. Przy zakupie przez Przedsiębiorcę, faktura VAT zostanie wystawiona tylko pod warunkiem podania przez niego pełnych danych firmy wraz z numerem NIP. 
4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych.(Dz.U.Nr.133 poz.883) uprzejmie informujemy, że zobowiązujemy się do ochrony danych adresowych. Administratorem tworzonej w ten sposób bazy jest "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Każdemu klientowi przysługuje prawo do wglądu do przesłanych danych osobowych oraz ich poprawy lub usunięcia. Złożenie zamówienia wraz z jego potwierdzeniem przez Kupującego jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach dotyczących umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.


4. Zapłata za zamówiony towar.


Zapłata za towar zakupiony w "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nastąpić może w następujących formach:


1. Przelew/wpłata na rachunek bankowy. Zapłata następuje poprzez dokonanie  przelewu/wpłaty na rachunek bankowy "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, przed dokonaniem wysyłki towaru do Kupującego. Dane potrzebne do dokonania przelewu/wpłaty na rachunek "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zostaną przesłane Kupującemu na wskazany przez niego adres e-mail, wraz z podanym możliwym terminem wysyłki towaru. Towar zostanie Kupującemu wysłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

2. Płatność przy odbiorze. Zapłata za zamówiony towar następuje gotówką przy odbiorze towaru od kuriera lub przedstawiciela handlowego "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w chwili dostarczenia towaru, kurierowi lub przedstawicielowi handlowemu naszej firmy, gotówką.

3. Zakup na raty.  Firma posiada system ratalny Santander Consumer Bank S.A.- pełna procedura ratalna >>TUTAJ<<

4. Płatności Shoper. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

5. Leasing.

 Niezależnie od sprzedaży towarów z wykorzystaniem jednego z wyżej wskazanych sposobów płatności, istnieje możliwość skorzystania z leasingu za pośrednictwem naszej firmy. W takim przypadku po otrzymaniu zamówienia przekazujemy wszystkie dane do przedstawiciela firmy leasingowej, który zajmuje się dopełnieniem wszelkich formalności. Kupujący może skorzystać z wybranej przez siebie firmy leasingowej, w takim wypadku załatwienia wszelkich formalności dokonuje samodzielnie klient u wybranego leasingodawcy, który następnie nabywa towar od "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.


6. Ceny i warunki dostawy towarów.


Przesyłka kurierska
1. Dostarczany towar w zależności od jego gabarytów spakowany jest w kartonowe opakowanie lub umieszczony jest na drewnianej palecie. Cena przesyłki na terenie kraju jest zryczałtowana i jest uzależniona od wagi i gabarytów urządzenia ( od 15 zł do 320 zł brutto) . Po odebraniu towaru prosimy w obecności kuriera o sprawdzenie, czy paczka nie była otwierana lub nie jest uszkodzona. Jeśli stwierdzona zostanie, iż paczka jest uszkodzona lub była otwierana  klient winien odmówić przyjęcia przesyłki. O fakcie tym prosimy poinformować "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa wysyłając e-mail na adres sklep@extech.com.pl lub telefonicznie na numer 12 636 60 66. Po otrzymaniu informacji od klienta "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa wyśle nową przesyłkę do Kupującego, na koszt "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. 
2. Wszystkie przesyłki doręczane są Kupującemu na zasadzie „door to door”. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia przesyłki, której waga przekracza 10 kg. Do dostarczanego sprzętu dołączona będzie dokładna instrukcja pierwszego samodzielnego zmontowania i uruchomienia sprzętu, wraz z dowodem zakupu (paragon lub Faktura VAT) oraz ewentualna kartą gwarancyjną. Standardowo przesyłka na terenie kraju dociera na miejsce w ciągu 24 godzin od momentu wysłania. Dostawy odbywają się w dni robocze, w godzinach od 9 do 18. Na życzenie klienta istnieje możliwość dostawy niestandardowej tj. w soboty oraz do godziny 9 i po 18 w dni robocze, lecz  wymaga to dopłaty w wysokości 120 zł. Dopłaty Kupujący dokonuje gotówką przy odbiorze przesyłki.
3. Jeżeli umowa sprzedaży została zawarta z Przedsiębiorcą "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towarów będących następstwem działania lub zaniechania firmy kurierskiej, oraz za  wynikłą z tego powodu szkodę. 

 Transport firmowy "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
1. Dostarczenie towaru własnym transportem przez pracowników "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa dotyczy towarów o wartości powyżej 10 000 zł. W czasie dostawy, pracownik "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przeprowadzi niezbędne szkolenie Kupującego w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia. Dostarczany towar będzie zmontowany i przygotowany do pracy. Dzień oraz godzina dostawy ustalana jest indywidualnie z każdym klientem i zależna jest od dostępności towaru oraz miejsca jego dostarczenia. Standardowo termin ten wynosi od 2 do 5 dni roboczych.
2. Do dostarczanego towaru dołączony będzie dowód zakupu (paragon lub Faktura VAT) oraz ewentualna karta gwarancyjna.


Odbiór osobisty
Odbiór osobisty w siedzibie "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa możliwy jest po wcześniejszym złożeniu zamówienia poprzez koszyk sklepowy, wybraniu odpowiedniej opcji dostawy i otrzymaniu od nas potwierdzenia o dostępności zamawianego towaru. Odbierając towar, pracownik naszej firmy przeprowadzi niezbędne szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia. Odbierany towar będzie zmontowany i przygotowany do pracy. Kupujący nie ponosi żadnych
opłat związanych z odbiorem, za wyjątkiem kosztów samodzielnego dojazdu i transportu.


7. Gwarancja oraz niezgodność towaru z umową.


1. Towar sprzedawany przez "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa posiada gwarancję sprzedającego, producenta lub dystrybutora, obowiązującą na terenie całego kraju. Jeśli dostarczony wraz z towarem dokument gwarancji nie stanowi inaczej, w przypadku gdy towar nabywa Konsument okres gwarancji wynosi 24 miesiące, natomiast gdy towar nabywa Przedsiębiorca 12 miesięcy, z jednoczesnym wyłączeniem praw z tytułu rękojmi wynikającej z przepisów Kodeksu cywilnego.  
2. Reklamacje należy składać na piśmie na adres siedziby "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, e-mailem na adres sklep@extech.com.pl lub ustnie w siedzibie "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

3. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
4. Niezależnie od roszczeń z tytułu gwarancji Konsumentowi przysługują prawa określone w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.


8. Serwis


1. Zamówiony towar przed jego wysyłką do Kupującego zostanie przez pracownika serwisu "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa sprawdzony pod kątem jego kompletności, sprawności oraz zgodności ilościowej z zamówieniem. Następnie po zapakowaniu towar zostanie wysłany do Kupującego. 
2. W przypadku gdy gwarancji na towar nie udziela "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, a jedynie jego producent lub dystrybutor wykaz wszystkich punktów serwisowych na terenie Polski winien znajdować się w dokumencie gwarancyjnym lub na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. W przypadku trudności w realizacji swoich praw gwarancyjnych lub konieczności serwisu pogwarancyjnego prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@extech.com.pl.


9. Odstąpienie od umowy.


1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania. Warunkiem dokonania zwrotu ceny towaru jest wysłanie na adres "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa lub e-mailem na adres sklep@extech.com.pl w ciągu 14 dni od momentu otrzymania dostawy towaru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wraz z odstąpieniem od umowy Konsument winien odesłać towar do "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
2. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym. Przy odstąpieniu od umowy przez Konsumenta zwrot towaru zawsze odbywa się na jego koszt. Zwroty przysyłane na koszt "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie będą odbierane. Po otrzymaniu przez nas przesyłki, zostanie do Państwa wysłana korekta faktury VAT, którą Konsument ma obowiązek podpisać i odesłać do siedziby "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
3. W stosunku do Konsumentów wraz z towarem jest dostarczany wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) r. Adres pod który trzeba dostarczyć oświadczenie: "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Sosnowiecka 91, 31-345 Kraków.

 

10. Postanowienia końcowe


Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania w trakcie korzystania ze sklepu internetowego "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa lub telefonicznie, w szczególności za błędnie podane dane niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (omyłka co do wyboru towaru lub jego ilości towaru, błędny adres dostarczenia towaru itp.). Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa a Kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami
właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy"Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa a Kupującym, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę "Extech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r .

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl